Welcome to my Blog nyo~

Welcome to my Blog nyo~

Rabu, 28 Desember 2011

Naruto Shippuden (Deidara vs Sasuke) seiyuu by Rieki (me) and Okta

Seiyuu: me= Deidara, sound effects, Naruto, Yamato, Karin, Suigetsu
           Okta: Sasuke, Kiba, Kakashi, Zetsu, Manda
Please don't copy without permission.. ^^
khukhukhu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar